hello@auto-legal.ro

24/7

Auto-Dex

N


Nitrometanul este un amestec de acid azotic și metan folosit în domeniul auto în principal la alimentarea autoturismelor dragster.

NOx se referă la oxizi de azot. Aceste gaze apar în momentul în care azotul din aer participă la procesul de ardere ce are loc la temperaturi foarte înalte. Nu există nici o metodă de înlăturare a acestor gaze din cauza faptului că nu este posibilă arderea ulterioară care să aibă loc în interiorul catalizatorului.

Oxizi de azot sunt gazele poluante emise în principal de autoturismele diesel.

Noxa este agentul sau factorul de împrejurare care exercită o acțiune nocivă asupra organismului și se răspândește în atmosferă în urma unui proces tehnologic. Termenul de noxă provine din cuvântul latin care înseamnă vătămare. În domeniul auto, noxele fac referire la agenții poluanți răspândiți în atmosfera de către motoarele cu ardere internă în urma procesului de evacuare.