hello@auto-legal.ro

24/7

Acte necesare înmatriculare auto 2023

Dacă citești acest articol, cel mai probabil ai achiziționat un autoturism in 2023. Pentru a putea circula cu el legal in 2023, mașina trebuie înmatriculată, înregistrată pe numele noului proprietar.

În cele ce urmează vom sublinia actele necesare  pentru a înmatricula autovehiculul.

De reținut este faptul că termenul limită în care putem înmatricula noul autoturism este de 30 de zile de la achiziționarea sa.

I. Înmatricularea unui autovehicul nou

 • Fișa de înmatriculare completată de actualul proprietar și vizată de ANAF
 • Act de identitate al solicitantului (original și copie)
 • Copie contract RCA ce se află în termen de valabilitate
 • Contract de proprietate al solicitantului (original și copie)
 • Carte de identitate al mașinii (original și copie)
 • Dovadă plată taxă certificat de înmatriculare (49 Lei)
 • Dovadă taxă plăcuțe de inmatriculare
 • Acte care atestă dobândirea personalității juridice (în cazul în care vehiculul va fi înmatriculat pe persoană juridică) și înputernicirea acordată persoanei desemnate să se ocupă de înmatriculare.

II. Înmatricularea unui autovehicul second-hand

Pe lângă actele și taxele necesare în cazul înscrierii unui autoturism nou, se adaugă următoarele:

 • Certificatul de înmatriculare(talonul) al vechiului proprietar, unde trebuie să fie notat transmiterea dreptului de proprietate, semnătura acestuia și data curentă
 • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv
 • Fișa de înmatriculare completată(nu mai este necesar dacă există un contract de înstrăinare-dobândire între vânzător și cumpărător semnat și vizat de ANAF)III. Înmatricularea unui autovehicul second-hand adus din UE

 • Cerere înmatriculare auto
 • Fișa de înmatriculare completată de actualul proprietar și vizată de ANAF
 • Copie contract RCA ce se află în termen de valabilitate
 • Contract de proprietate al solicitantului (original și copie)
 • Dovadă plată taxă certificat de înmatriculare (49 Lei)
 • Carte de identitate mașină (original și copie)
 • Document ce atestă dreptul de proprietate al solicitantului (original și copie)
 • Certificat de autenticitate al vehiculului eliberat de Registru Auto Român (539 Lei)
 • Documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine (original)
 • Plăcuțele mașinii
 • Dovada efectuării inspecției tehnice (în termen de valabilitate)
 • Dovada plății taxei plăcuțelor cu numărul de înmatriculare

IV. Înmatricularea unui autovehicul second-hand adus din afara UE

La actele necesare înmatriculării din interiorul Uniunii Europene, se adaugă:

 • Dovada efectuării formalităților vamale de import definitiv/temporar pentru înmatriculare (original sau copie legalizată)