hello@auto-legal.ro

24/7

Baby on board

Educația aduce conștientizare iar conștientizarea aduce Siguranță!

În acest articol nu vom discuta despre motivul celebrului sticker Baby on board ci despre responsabilitatea adulților de a NU lăsa copilul să călătorească neprotejați și mai ales pe scaunul din dreapta.
Cunoaștem dorința și curiozitatea lor de a sta în față și cu toate acestea, ne rămâne o singură întrebare: “Îți poți asuma orice risc?!”
Deși 2022, încă mai vedem copii de 3-6 ani pe scaunul din față așa că ne rămâne doar să pornim de la premisa că legile fizicii sunt bine cunoscute de toți dintre noi.

La baza mecanicii clasice, tronează cele 3 legi ale lui Newton.

Inerția

Pentru prima data, Galilei a dat o definiție a inerției și anume: “Orice corp își menține starea de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă atât timp cât asupra sa nu acționează alte forțe sau suma forțelor care acționează asupra sa este nulă.

Mai pe scurt, inerția este o proprietate generală a corpurilor ce face ca acestea să-și păstreze starea, adică să rămână în mișcare ori în repaus.

De exemplu, în momentul unei frânări bruște, mașina, din inerție va aluneca încă câțiva cm/m (în funcție de viteză, starea carosabilului, a pneurilor, etc) apoi se va opri. Pasagerii acestei mașini neavând sistem de frânare ori ceva ce să se opună inerției lor , vor continua să se deplaseze spre înainte până ceva se va opune inerției lor. Acel ceva poate fi scaunul din față, parbrizul mașinii ori centura de siguranță. Tu alegi!

Ce-a de-a doua lege enunțată de Newton spune: “O forță care acționează asupra unui corp îi imprimă acestuia o accelerație, proporțională cu forța și invers proporțională cu masa corpului”, mai pe scurt, cu cât viteza este mai mare iar frânarea mai agresivă, corpurile din interiorul automobilului se vor deplasa spre înainte cu o forță proporțională cu viteza mașinii.

Din nefericire, mulți gândesc: “Mă protejează scaunul din față!”. Da, te poate proteja într-o oarecare măsură numai pe tine (în sensul că nu ești efectiv aruncat din mașină) însă, cel de pe scaunul din față va fi pur și simplu strivit de inerția ta, între tine, scaun și bordul mașinii! Tu alegi!

Există o mulțime de teste realizate de-a lungul timpului și de fiecare dată acestea au demonstrat cum centura de siguranță ne poate salva viața în majoritatea cazurilor de accidente.

Întorcându-ne înapoi la subiectul nostru de discuție, acela că ne putem expune copiii unui pericol incredibil de mare lăsându-i neprotejați pe scaunul din față, nu credem că este cazul să ne mai imaginăm ce s-ar putea întâmpla în momentul unui eveniment imposibil de evitat și cum legile fizicii sunt aplicate în realizate, pe oamenii la care ținem cel mai mult.

Pericol ce poate fi evitat, are bine-înțeles și o încadrare legală.
Ordonanța de urgență nr. 195/2002 este cea referitoare la circulația autotusirmelor pe drumurile publice. A fost modificată în 2015, deoarece articolulul 95 privitor la transportul copiilor pe scaunul din față era vag și lăsa loc de interpretat.

De la ce varsta pot sta copiii pe scaunul din fata?
V-oi atasa articolele ce vorbesc clar despre acest aspect.

Capitolul V – Reguli de circulație / Secțiunea I – Reguli generale

ART 97 – alin 1 spunea așa : Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înãlţimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranță adaptate greutății şi dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportă numai în dispozitive de reţinere omologate.

Acesta a fost complet refăcut și a devenit:

ART 97 – alin 1 – Copiii cu o înălţime de până la 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă pentru conducător şi pasageri, denumite în continuare sisteme
de siguranţă, doar dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.

Astfel, a devenit OBLIGATORIU pentru totii copiii cu înalțime de până la 135 cm să fie asigurați cu un scaun de siguranță omologat.

Tot la acest articol și alineat se adaugă alte 10 noi alineate 1.1 – 1.10 prin care se va reglementa și mai clar transportul copiilor în mașină.

(1.1) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul transportului în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum şi în taxi, dacă în acesta din urmă copilul ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă. Transportul copilului în vârstă de până la 3 ani, în acest caz, se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul.
(1.2) Copiii cu o înălţime de peste 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă poartă centuri de siguranţă pentru adulţi, reglate astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau feţei, ori dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.
(1.3) Prin dispozitiv de fixare în scaun pentru copii, în sensul prezentului articol, se înţelege un ansamblu de componente capabil să fixeze un copil în poziţia şezut sau culcat, care poate cuprinde o combinaţie de chingi ori elemente flexibile cu o cataramă de fixare, dispozitive de reglare, elemente de prindere şi, în unele cazuri, un scaun suplimentar şi/sau un scut pentru impact, ce poate fi ancorat la un autovehicul, ori un sistem constituit dintr-un dispozitiv parţial de fixare în scaun utilizat împreună cu centura de siguranţă cu rol de prindere a copilului sau de fixare a dispozitivului, cum ar fi, fără a se limita la acestea, scaun de siguranţă pentru copii, pernă de înălţare, care poate fi folosită împreună cu o centură de siguranţă pentru adulţi, portbebe-coşuleţ pentru sugari, scaun pentru sugari, chingă de ghidare, precum şi centură şi sisteme de centuri pentru copii.
(1.4) Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii prevăzut la alin. (1) şi (1^2) trebuie să fie omologat şi adecvat pentru caracteristicile fizice ale copiilor. Clasificarea, reglementările privind standardele de omologare şi utilizarea acestor dispozitive în funcţie de grupele de masă şi componenţa sistemelor sunt prevăzute în anexa nr. 1F.
(1.5) Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii se instalează pe locurile din spate ale autovehiculului, în conformitate cu instrucţiunile de montare furnizate de către producătorul acestuia, cum ar fi manual, prospect sau publicaţia electronică cu instrucţiuni care indică în ce mod şi în care tipuri de autovehicule poate fi folosit sistemul în condiţii de siguranţă.
(1.6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1^5), tipurile de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia opusă direcţiei normale de deplasare a autovehiculului se instalează pe acest loc doar în situaţia în care conducătorul dezactivează airbagul frontal corespunzător locului, chiar şi în cazul autovehiculului prevăzut cu un mecanism care detectează în mod automat prezenţa dispozitivului instalat şi blochează declanşarea airbagului frontal corespunzător locului, sau dacă autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzător locului.
(1.7) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1^6) se aplică în mod corespunzător şi în cazul tipurilor de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia normală de deplasare a autovehiculului.
(1.8) Se exceptează de la obligaţia de a fi fixat sau prins cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii ori de a purta centura de siguranţă pe timpul transportului copilul pentru care este eliberat un certificat medical de scutire pe motiv medical grav în care să fie menţionată afecţiunea care contraindică purtarea acestor sisteme de siguranţă.
(1.9) Transportul copilului în condiţiile prevăzute la alin. (1^8) se realizează pe locurile din spate ale autovehiculului. În cazul copilului în vârstă de până la 3 ani, transportul se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul.
(1.10) Conducătorul de autovehicul care transportă un copil în condiţiile prevăzute la alin. (1^8) are obligaţia să aibă asupra sa certificatul medical, în conţinutul căruia trebuie să fie menţionată durata de valabilitate a acestuia. Dispoziţiile prevăzute la alin. (6) se aplică în mod corespunzător.

ART 97 – Alin 2 – avea urmatorul text : (2) Conducãtorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii cu varsta de pana la 12 ani pe scaunul din fata, chiar dacã sunt ţinuţi în brate de persoane majore, în timpul deplasarii pe drumurile publice.

A fost schimbat total și i-au fost adăugate alte 3 alineate:

ART 97 – Alin 2 – (2) Copiii în vârstă de până la 3 ani nu pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă.

(2.1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), copiii în vârstă de până la 3 ani pot fi transportaţi sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul, în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum şi în taxi dacă în acesta din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă.
(2.2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), copiii în vârstă de până la 3 ani pentru care este eliberat certificatul medical prevăzut la alin. (1^8) sunt transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă pe locurile din spate ale acestuia, sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul. Dispoziţiile prevăzute la alin. (1^10) se aplică în mod corespunzător.
(2.3) Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălţime de până la 150 cm, pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunele din faţă.

Concret, după atâtea modificări, avem urmatoarele:
– toți copiii cu înălțime sub 135 cm TREBUIE să fie asigurați în scaune auto pentru copii,
– nu mai sunt excepții cu limite de vârstă 3 sau 12 ani, iar după această înalțime, pot circula cu centura mașinii pentru adulți doar dacă nu le vine peste zona gâtului sau feței.
Odată cu acestea, s-a clarificat faptul că poate fi utilizat un scaun auto pentru copii pe locul din față DACĂ PRODUCĂTORUL PERMITE atât pentru scaunele utilizate cu fața la sensul de mers cât și pentru cele utilizate cu spatele la sensul de mers cu condiția ca airbag-ul să fie dezactivat.

Un lucru important de menționat ar fi acela că, airbagurile sunt potrivite pentru cei cu o greutate de peste 55-60kg.
În cazul în care cel mic are o greutate sub cea precizată anterior, este indicat să dezactivăm airbag ul frontal. În cazul în care s-ar putea declanșa întâmplător ar provoca răni micuțului. Cât despre mijloacelor de transport în comun, lucrurile încă nu sunt foarte clar enunțate. Pe scurt, responsabilitatea este lăsată în seama părinților.